Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Sarıyev Samir Əmiraslan oğlu, Çəmənli kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Hacıyev Novruz Cabir oğlu, Quzanlı kəndi