Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi
Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
X. Xaliq Fazil oğlu