Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi
Əliyeva Vüsalə Kamran qızı, Quzanlı kəndi
Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi