Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Rzalı Oktay Adil oğlu, Mahrızlı kəndi
Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi
Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi