Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Umudova Gülyanaq Valeh qızı, Quzanlı kəndi
Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi
Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi