Əliyev Samir, Ergi kəndi

Hacıyev Natiq Namiq oğlu, Ergi kəndi
Hüseynov Akif, Əfətli kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi