Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi

Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi
Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi