Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi

Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi
Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi