Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi

Bayramov İxtiyar İsfəndiyar oğlu, Güloğlular kəndi
Xəlilov Tapdıq, Güloğlular kəndi
Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi