Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi

İsmayılov Elşən Rövşən oğlu, Lək kəndi
Ağayev Ağa Rəşid oğlu, Soğanverdilər kəndi
Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi