Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi

Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi
İsmayılov Elşən Rövşən oğlu, Lək kəndi