Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi

Mehdiyev Firdovsi Aydın oğlu, Muğanlı kəndi
H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Mamedova Məlahət Şirin qızı, Cəyirli kəndi