Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi

Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Quliyev Şahmar Məhi oğlu, Güloğlular kəndi
İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi