Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi

İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi