Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi

Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi
Mamedova Məlahət Şirin qızı, Cəyirli kəndi
Hüseynov Elmir Elman oğlu, Şorəlli kəndi