Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi

Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi
Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi
Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi