Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi

Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi
Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi
Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi