Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi

Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi
Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi