Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi

Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
İsmayılov Elşən Rövşən oğlu, Lək kəndi
H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi