Əliyev Surxay Qəzənfər oğlu, Boluslu kəndi

Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi
Süleymanova Ülviyə İsfəndiyar qızı, Məşədiqaralar kəndi
Qarayeva Tinatin Ənvər qızı, Boluslu kəndi