Əliyev Surxay Qəzənfər oğlu, Boluslu kəndi

Seyidova Çiçək Mədəd qızı, Boluslu kəndi
Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi
Paşayev Fizuli Yusif oğlu, Xan Qərvənd kəndi