Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi

Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi
Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi