Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi

Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov İntiqam İntizam oğlu, Sarıcalı kəndi
Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi