Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi

Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi
Məhərrəmov İlqar Elburus oğlu, Quzanlı kəndi
Cəfərov Rəşid Yunus oğlu, Orta Qışlaq kəndi