Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi

Abbasov Nəbi İbad oğlu, Əhmədağalı kəndi
İsgəndərov Taleh Şəmsəddin oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi