Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi

Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi
Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi
Səfərov İsrafil İnqilab oğlu, Üçoğlan kəndi