Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi

Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi
Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Abbasov Qabil Adil oğlu, Kolqışlaq kəndi