Əliyev Yusif Musa oğlu, Boluslu kəndi

Huseynov Qurban Huseyn oğlu, Yeni yol kəndi
Allahverdiyev Cəmil Aslan oğlu, Yeni yol kəndi
Həşimov Alı Məmməd oğlu, Boluslu kəndi