Əliyev Yusif Qərib oğlu, Nərimanlı kəndi

Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Xan Qərvənd kəndi
Quliyev Vilayət Alı oğlu, Nərimanlı kəndi
Cabbarov Əziz Namaz oğlu, Boluslu kəndi