Əliyev Yusif Qərib oğlu, Nərimanlı kəndi

Məmmədov Ramiz Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Hüseynova Kəmalə Həsən qızı, Balakürd kəndi
Cavadov Qəhrəman Haqverdi oğlu, Balakürd kəndi