Əliyev Yusif Qərib oğlu, Nərimanlı kəndi

Məmmədov Ulduz Həmdulla oğlu, Nərimanlı kəndi
Aslanov Məzahir Ədil oğlu, Yeni yol kəndi
Hüseynov Həmid Zahid oğlu, Balakürd kəndi