Əliyev Yusif Qərib oğlu, Nərimanlı kəndi

Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi
Allahverdiyev Elnur Teymur oğlu, Təklə kəndi
Məmmədova Sevil Saleh qızı, Boluslu kəndi