Əliyev Yusif Qərib oğlu, Nərimanlı kəndi

Aslanov Ruzbek Sahib oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Abbasov Şəfi Homuş oğlu, Balakürd kəndi
Xudiyev Elşən Mikayıl oğlu, Yeni yol kəndi