Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi

Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
Cəfərova Zəhra Eldar qızı, Poladlı kəndi