Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi

Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi