Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi

Hüseynzadə Şəhriyar Etibar oğlu, Poladlı kəndi
Həsənov Nazim Tüləhməd oğlu, Arazbar kəndi
Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi