Əliyev Zahid Məmis oğlu, Nərimanlı kəndi

Qarayev Azad Həsən oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Sadıqov Şirin, Xan Qərvənd kəndi
Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Xan Qərvənd kəndi