Əliyev Zakir Ənvər oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi
Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Məmmədov Rahim İlqar oğlu, Quzanlı kəndi