Əliyev Zakir Ənvər oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Əliyev Akif Firəç oğlu, Kolqışlaq kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Hüseynova Türkanə Ali qızı, Quzanlı kəndi