Əliyev Zirəddin Abdulla oğlu, Təklə kəndi

Hüseynova Təranə Həsən qızı, Yeni yol kəndi
Aslanova Familə Əliş qızı, Yeni yol kəndi
Yusifov Novel Mahmud oğlu, Zeynallı kəndi