Əliyev Zirəddin Abdulla oğlu, Təklə kəndi

İsmayılova İlahə Sədrəddin qızı, Məşədiqaralar kəndi
Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi
Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi