Əliyeva Gülxanım Nayil qızı, Poladlı kəndi

Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi
Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi