Əliyeva Gülxanım Nayil qızı, Poladlı kəndi

Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi