Əliyeva Gülxanım Nayil qızı, Poladlı kəndi

Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi
Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi