Əliyeva Gülxanım Nayil qızı, Poladlı kəndi

Cəfərova Zəhra Eldar qızı, Poladlı kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi
Həsənov Nazim Güləhməd oğlu, Arazbar kəndi