Əliyeva Səkinə Allahyar qızı, Boluslu kəndi

Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi
Kərimov Oktay Nadir oğlu, Xan Qərvənd kəndi
İsgəndərova Nəcibə Ələddin qızı, Xan Qərvənd kəndi