Əliyeva Vüsalə Kamran qızı, Quzanlı kəndi

Abdullazade Laləzar Faiq qızı, Quzanlı kəndi
Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi
Talıbova Lalə, Quzanlı kəndi