Əliyeva Vüsalə Kamran qızı, Quzanlı kəndi

Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi
Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi
Tağıyeva Fidan qızı, Quzanlı kəndi