Əliyeva Vüsalə Kamran qızı, Quzanlı kəndi

Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi
İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi
Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi