Əliyeva Vüsalə Kamran qızı, Quzanlı kəndi

Sarıyev Samir Əmiraslan oğlu, Çəmənli kəndi
Paşayeva Gülnar Məzahir qızı, Quzanlı kəndi
Sadıqov Siyavuş İldırım oğlu, Orta Qışlaq kəndi