Əliyeva Zeynəb Səlim qızı, Sarıcalı kəndi

Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi
Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi