Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi

Süleymanov Raquf Rasul oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimov Rasim Cavid oğlu, Poladlı kəndi
Məmmədova Zəhra Fazil qızı, Poladlı kəndi