Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi

Hüseynov Cavanşir Allahverən oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Sadıqov Seymur Zöhrab oğlu, Boyat kəndi