Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi

Hüseynov Nüsravan Allahverdi oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi
Əliyev Səfər Aslan oğlu, Sarıcalı kəndi