Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi

Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi
Həsənov Pünyamin Vəniş oğlu, Hındarx qəsəbəsi