Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi

Piriyev Şahmar Qulu oğlu, Arazpar kəndi
Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi