Əmiralıyev Yusif Əziz oğlu, Məşədiqaralar kəndi

Məmmədov Halay Məhəmməd oğlu, Yeni yol kəndi
Əmrahov Məhyəddin Ağamalı oğlu, Balakürd kəndi
Aslanov Ruzbek Sahib oğlu, Xan Qərvənd kəndi