Əmiralıyev Yusif Əziz oğlu, Məşədiqaralar kəndi

Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi
Şirinov Qoşqar Şirin oğlu, Yeni yol kəndi
Qasımov Məmməd Məhərrəm oğlu, Boluslu kəndi