Əmrahov Məhyəddin Ağamalı oğlu, Balakürd kəndi

Huseynov Qurban Huseyn oğlu, Yeni yol kəndi
Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi
Süleymanov Valeh Babakişi oğlu, Boluslu kəndi