Əmrahov Məhyəddin Ağamalı oğlu, Balakürd kəndi

Əliyev Zirəddin Abdulla oğlu, Təklə kəndi
Allahverdiyev Cəmil Aslan oğlu, Yeni yol kəndi
Aslanov Ruzbek Sahib oğlu, Xan Qərvənd kəndi