Əmrahov Məhyəddin Ağamalı oğlu, Balakürd kəndi

Cəlilova Ziybər Namaz qızı, Qızılhacılı kəndi
Mahmudov Sədrəddin Camal oğlu, Məşədiqaralar kəndi
Qasımov Əli Elim oğlu, Xan Qərvənd kəndi