Əsədov Mirhaciz Həsən oğlu, Üçoğlan kəndi

Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi
Əliyev Samir, Ergi kəndi
Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi