Əsədov Mirhaciz Həsən oğlu, Üçoğlan kəndi

Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi
Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu
Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi