Əsədov Mirhaciz Həsən oğlu, Üçoğlan kəndi

Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Məmmədov Təyyar Əli oğlu, Sarıcalı kəndi
Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi