Əsədov Mirhaciz Həsən oğlu, Üçoğlan kəndi

Abışov Çingiz Abış oğlu, Sarıcalı kəndi
Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi
Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi