Əsədov Mirhaciz Həsən oğlu, Üçoğlan kəndi

Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi
Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi