Əsədov Mirhaciz Həsən oğlu, Üçoğlan kəndi

Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi