Əsgərov İldırım Nadir oğlu, Balakürd kəndi

Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Xan Qərvənd kəndi
Səfərov Allahverdi Oruc oğlu, Yeni yol kəndi
Qarayeva Tinatin Ənvər qızı, Boluslu kəndi