Əsgərov Qabil Əli oğlu, Qızılhacılı kəndi

Aslanova Familə Əliş qızı, Yeni yol kəndi
Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi
Həsənəliyev Nofəl Əli oğlu, Qızılhacılı kəndi