Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi

Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi
Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi