Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi

Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi
Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi
Mehdiyev Firdovsi Aydın oğlu, Muğanlı kəndi