Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi

Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
Həsənov Vəzir, Güloğlular kəndi