Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi

Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi
Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi
Həsənov Vəzir, Güloğlular kəndi