Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi

Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi
Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi
Xəlilov Tapdıq, Güloğlular kəndi