Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi

Mirsalahov Qurban Ramazan oğlu, Saatlı kəndi
Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi