Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi

İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi
Məmmədov Seymur Firdovsi oğlu, Darğalar kəndi
Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi