Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi

Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi
Bayramov İxtiyar İsfəndiyar oğlu, Güloğlular kəndi
Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi