Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi

Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi
Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi
Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi