Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi

Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi
Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi