Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi

Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi
Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi