Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi

Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi
Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi
Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi