Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi

Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi
P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi
Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi