Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi

Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi
Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi
Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi