Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi

Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi
Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi
Əliyev Fərhad, Zümürxan kəndi