Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi

İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi
H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Xəlilov Tapdıq, Güloğlular kəndi