Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi

Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi
Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi
Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi