Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi

Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi
Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi
Quliyev Şahmar Məhi oğlu, Güloğlular kəndi