Abbasov Bəyoğlan Kərim oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi
Tağıyev Ələddin Tağı oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Qəhrəmanov Rəşid Səvayət oğlu, Kəhrizli kəndi