Abbasov Bəyoğlan Kərim oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi
Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Valeh Cəmil oğlu, Hındarx qəsəbəsi