Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi

Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi
H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi