Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi

İsmayılov Elşən Rövşən oğlu, Lək kəndi
Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi
Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi