Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi

Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi
M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi