Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi

Bayramov İxtiyar İsfəndiyar oğlu, Güloğlular kəndi
Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi
Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi