Abbasov İldırım Rəhim oğlu, Kolqışlaq kəndi

Mustafaev Mürsəl Temur oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu