Abbasov İldırım Rəhim oğlu, Kolqışlaq kəndi

Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi
İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi
Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi