Abbasov Malik İslam oğlu, Evoğlu kəndi

Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi
Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi
Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi