Abbasov Malik İslam oğlu, Evoğlu kəndi

Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi
Hüseynov.E, Mərzili kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi