Abbasov Şəfi Homuş oğlu, Balakürd kəndi

Paşayeva Rəsmiyyə Qurban qızı, Cinliboluslu kəndi
Həmzəyeva Əminə Yaqub qızı, Boluslu kəndi
Aslanov Əvəz Ədil oğlu, Yeni yol kəndi