Abbasov Şəfi Homuş oğlu, Balakürd kəndi

Verdiyev İlqar Qasım oğlu
Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi
Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi