Abbasov Şəfi Homuş oğlu, Balakürd kəndi

Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi
Əsgərov İldırım Nadir oğlu, Balakürd kəndi
Əliyev Nofər İbiş oğlu, Boluslu kəndi