Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi
Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi
Azayev İlham Fərhad oğlu, Qaradağlı kəndi