Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi
Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi
Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi