Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi
Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi