Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi
Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi