Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi

İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi
İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi