Abbasov Vidadi İmamverdi oğlu, Mahrızlı kəndi

Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi
Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi
Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi