Abbasov Vidadi İmamverdi oğlu, Mahrızlı kəndi

Hüseynova Şəlalə Zakir, Quzanlı kəndi
Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Ramil Sabir oğlu, Yüzbaşılı kəndi