Abbasov Vidadi İmamverdi oğlu, Mahrızlı kəndi

Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Qurbanova Gülər Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi