Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi

Alıyev Daşdəmir Alı oğlu, Nərimanlı kəndi
Cavadov Qəhrəman Haqverdi oğlu, Balakürd kəndi
Verdiyev İlqar Qasım oğlu