Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi

Əliyev Zirəddin Abdulla oğlu, Təklə kəndi
Əliyev Babək İbiş oğlu, Boluslu kəndi
Cəfərov Asif Cəmil oğlu, Nərimanlı kəndi