Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi

Osmanov Rəşid Səlim oğlu, Təklə kəndi
Bayramov Məhərrəm Xəlil oğlu, Boluslu kəndi
Hüseynov Rövşən Əli oğlu, Balakürd kəndi