Abbaszadə Vüsalə Elburus qızı, Poladlı kəndi

Sultanov Üzeyir Səlim oğlu, Boyat kəndi
Eyvazov Şəmsi Fəqan oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi