Abbaszadə Vüsalə Elburus qızı, Poladlı kəndi

Sadıqov Vüqar Əmiraslan oğlu, Poladlı kəndi
Hüseynov Bəxtiyar Etibar oğlu, Poladlı kəndi
Nəcəfov Elxin Mayıl oğlu, Qaraxanlı kəndi