Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi

Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Ağayev Xaliq Ənvər oğlu, Boyat kəndi
Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi