Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi

Eyvazov Sərxan Ədalət oğlu, Poladlı kəndi
Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Dadaşova Ləman Niyazi qızı, Poladlı kəndi