Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi

Baxşaliyev Eldəniz Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi