Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi

Eyvazov Sərxan Ədalət oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
İsgəndərov Natiq Rəhim oğlu, Boyat kəndi