Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi

İbrahimova Mətanət Ataş qızı,Poladlı kəndi
İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi
Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi