Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi

İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi
Məmmədov Ramin Zamin oğlu, Poladlı kəndi
Hüseynov Nüsravan Allahverdi oğlu, Hındarx qəsəbəsi