Abdullazade Laləzar Faiq qızı, Quzanlı kəndi

Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi
Mirzəyeva Yaqut Qədull qızı, Quzanlı kəndi
Abdullayeva Nabat Elman qızı, Quzanlı kəndi