Abdullazade Laləzar Faiq qızı, Quzanlı kəndi

Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi
Mustafaev Mürsəl Temur oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi