Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Həsənov Pünyamin Vəniş oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi