Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi

İsgəndərova Afət Səfər qızı Poladlı kəndi
Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Ələsgərov Adil Sərdar oğlu, Boyat kəndi