Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Ağayev Sahib Şirin oğlu, Boyat kəndi
Hüseynov Məhəmməd Xasay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi