Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Mustafayev Əli Cavanşir oğlu, Poladlı kəndi
Qəhrəmanov Rəşid Səvayət oğlu, Kəhrizli kəndi
Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi