Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Hüseynova Yenigül Məhəmməd qızı, Poladlı kəndi
Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi