Ağayev Ağa Rəşid oğlu, Soğanverdilər kəndi

Hüseynov Elmir Elman oğlu, Şorəlli kəndi
Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi
Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi