Ağayev Ağa Rəşid oğlu, Soğanverdilər kəndi

Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi
Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi
H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi