Ağayev Ağa Rəşid oğlu, Soğanverdilər kəndi

Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi
Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi