Ağayev Ağa Rəşid oğlu, Soğanverdilər kəndi

Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi
İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi