Ağayev Bəhruz Əli oğlu, Üçoğlan kəndi

İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi
Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi
Rzalı Oktay Adil oğlu, Mahrızlı kəndi