Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi

Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi
İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi
Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi