Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi

P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi
Təhməzov Əvəz Təhməz oğlu, Qaradəmirçi kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi