Ağayev Xaliq Ənvər oğlu, Boyat kəndi

Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi
İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi