Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi

Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi
Abışov Çingiz Abış oğlu, Sarıcalı kəndi