Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi

Orucov Vüqar Yusif oğlu, Sarıcalı kəndi
Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi
Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi