Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi

Quliyev Eltac Üzeyir oğlu, Quzanlı kəndi
Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi
Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi