Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi

Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi
Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi
İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi