Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi

Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi
Həsənov Təvəkkül Bəşir oğlu, Üçoğlan kəndi
Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi