Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi

Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Səfərov Vüqar Səməd oğlu, Çəmənli kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi