Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi

Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,
Abdullayeva Nabat Elman qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi