Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi

Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi