Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi

Nəcəfov Elvin Mustafa oğlu, Quzanlı kəndi
Səfərov Loğman Ağalar oğlu, Üçoğlan kəndi
Rüstəmov Vəkil Nizam oğlu, Baharlı kəndi