Alıyev Daşdəmir Alı oğlu, Nərimanlı kəndi

Əliyev Zahid Məmis oğlu, Nərimanlı kəndi
Qarayeva Tinatin Ənvər qızı, Boluslu kəndi
Əmiralıyev Yusif Əziz oğlu, Məşədiqaralar kəndi