Alıyev Daşdəmir Alı oğlu, Nərimanlı kəndi

Bayramov İldırım Yusif oğlu, Xan Gərvənd kəndi
Eyvazov Namaz Cütcü oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Süleymanova Ülviyə İsfəndiyar qızı, Məşədiqaralar kəndi