Alıyev Daşdəmir Alı oğlu, Nərimanlı kəndi

Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi
Əmrahov Məhyəddin Ağamalı oğlu, Balakürd kəndi
Sadıqov Şirin Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi