Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi

İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi
H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi