Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi

Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi
Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi