Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi

Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi
Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi