Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi

Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi
Məmmədov Seymur Firdovsi oğlu, Darğalar kəndi
İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi