Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi

Bayramov İxtiyar İsfəndiyar oğlu, Güloğlular kəndi
Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi
Təhməzov Əvəz Təhməz oğlu, Qaradəmirçi kəndi