Alıyev Qalib Həbib oğlu, Boluslu kəndi

Süleymanova Ülviyə İsfəndiyar qızı, Məşədiqaralar kəndi
Aslanov Xəlil Sarı oğlu, Yeni yol kəndi
Şəmmədov Surxay Qaraş oğlu, Balakürd kəndi