Allahverdiyev Cəmil Aslan oğlu, Yeni yol kəndi

Tağıyev Polad Nağı oğlu, Nərimanlı kəndi
Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi
Hüseynov Həmid Zahid oğlu, Balakürd kəndi