Allahverdiyev Cəmil Aslan oğlu, Yeni yol kəndi

Bayramov İldırım Yusif oğlu, Xan Gərvənd kəndi
Qasımov Hüseyn Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi