Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi