Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Ələsgərov Adil Sərdar oğlu, Boyat kəndi
Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı