Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi
Şahverənov Hafiz Ramiz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi