Aslanov Əvəz Ədil oğlu, Yeni yol kəndi

Əliyev Yusif Musa oğlu, Boluslu kəndi
Əliyev Müşfiq Əlövsət oğlu, Boluslu kəndi
Həşimov Alı Məmməd oğlu, Boluslu kəndi