Aslanov Məzahir Ədil oğlu, Yeni yol kəndi

Xəlilov Qiyas Məhəmməd oğlu, Boluslu kəndi
Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi
Həsənova Nazilə Qurban qızı, Qızılhacılı kəndi